Dankzij een goed draaiende bar kan SVE zorgen dat iedereen voor een redelijke prijs fijn en kwalitatief kan tafeltennissen. Om dit mogelijk te maken zijn onze barvrijwilligers onmisbaar.

Bardienst en barcursus: 

Net zoals vorig jaar wordt ook dit jaar de competitie spelende teams gevraagd om één avond bardienst te draaien. Als barcommissie vinden we het belangrijk dat jullie niet in het diepe gegooid worden en de bardienst goed verloopt. Dus voor iedereen die komend seizoen bar draait maar nog niet weet hoe: neem contact op met de barcommissie (Michiel Westerveld op 06-55775079 of Laura Daatzelaar op 06-23893389, of mail naar bardienstsve@gmail.com) om instructies te krijgen.

Daarnaast is er een elektronisch slot bij SVE, dit wordt geopend middels een app. Van elk team kan 1 teamlid een tijdelijke toegang krijgen tot deze app, zodat de deur goed afgesloten kan worden bij vertrek. Neem contact op met Ruben van den Hoven (06-27226644) in de week van je bardienst om toegang te krijgen.

Zaaldienst: 

Daarnaast ben je er als team dat zaaldienst heeft verantwoordelijk voor dat de zaal netjes achtergelaten wordt. Dit betekent het opruimen van de teltafels, telborden en stoelen die in speelzaal staan. Van élk spelend team wordt verwacht dat zij dit zelf na hun wedstrijden opruimen, spreek de teams die dit niet doen hier dus vooral op aan als je zaaldienst hebt! 

Ook vragen we jullie als team om het oud papier dat onder de trap in de gang staat weg te brengen naar de container die op de parkeerplaats staat. Deze container is open dus het is een kleine moeite.

Barrooster 

Zaterdagen: 

Datum  Bardienst + zaaldienst 
Zaterdag 3 februari Team 1
Zaterdag 9 maart Ferry bardienst en Team 3 zaaldienst
Zaterdag 16 maart Dames 1
Zaterdag 6 april Team 2
Zaterdag 13 april Team 3

 

Vrijdagen: 

Datum  Bardienst + zaaldienst 
Vrijdag 2 februari Duo 2 + Duo 3
Vrijdag 9 februari Duo 4 + Duo 7
Vrijdag 16 februari Team 6
Vrijdag 1 maart Team 5
Vrijdag 8 maart Team 9
Vrijdag 15 maart Team 7
Vrijdag 22 maart Team 12
Virjdag 29 maart Team 8
Vrijdag 12 april Team 10
Vrijdag 19 april Team 4

Dinsdagen: 

Op de dinsdagavonden speelt Traiectum thuis en zij doen de bar.

Schrijf het alvast in je agenda en bespreek met je team wie bar draait. Mocht je onverhoopt een bardienst toch niet kunnen of ben je ingedeeld op een datum die voor jullie team echt niet uitkomt probeer dan onderling te ruilen met een ander team en laat het even weten.

English version

Bar during competition

Just like last year, this year the competition teams will again be asked to do bar shifts.

As a bar committee, we think it is important that you learn how everything works and that it runs smoothly. So for everyone who is helping behind the bar next season but does not yet know how: contact the bar committee (Michiel Westerveld on 06-55775079 or Laura Daatzelaar on 06-23893389, or email bardienstsve@gmail.com) to receive instructions. As a team, you will receive an email prior to your bar service as a reminder and about the Responsible Alcohol Serving Certificate.

In addition, there is an electronic lock at SVE, which is opened via an app. 1 team member from each team can be given temporary access to this app, so that the door can be properly locked upon departure. Contact Ruben van den Hoven (06-27226644) during the week of your bar shift to gain access.

Tidying up the hall

In addition, you are responsible for ensuring that the hall is tidy after the matches. This means clearing away the counting tables, counting boards, and chairs in the hall. Every playing team is expected to clean up after their matches, so ask teams that did not do this, to clean up!

We also ask you to take the paper that is under the stairs in the hallway to the container in the parking lot. This container is open.

Bar schedule

The teams have been divided. You can find the schedule below:

Saturdays: 

Datum  Team
Saturday 3 February Team 1
Saturday 9 March Ferry bar, Team 3 hall
Saturday 16 March Dames 1
Saturday 6 April Team 2
Saturday 13 April Team 3

 

Fridays: 

Date  Team
Friday 2 February Duo 2 + Duo 3
Friday 9 February Duo 4 + Duo 7
Friday 16 February Team 6
Friday 1 March Team 5
Friday 8 March Team 9
Friday 15 March Team 7
Friday 22 March Team 12
Friday 29 March Team 8
Friday 12 April Team 10
Friday 19 April Team 4

 

Write it in your agenda and discuss with your team who will be doing the bar. If you are unexpectedly unable to do it, or you are assigned to a date that is inconvenient for your team, try to swap with another team and let us know.

Ron van der MaarelBarrooster