In oktober 2016 startte er op initiatief van Marjolein van Batenburg van zorgorganisatie Reinaerde en Els Duijn van De Hoogstraat Revalidatie een proef bij tafeltennisvereniging SVE voor Utrechters met een beperking. Op vijf dinsdagen kon een groep enthousiastelingen terecht bij SVE voor een training van 1,5 uur, onder begeleiding van trainer Peter Miedema. De pilot was zo’n succes dat daarna besloten is om door te gaan en elke dinsdagmiddag een training aan te bieden.

Tafeltennis is uitermate geschikt voor sporters met een beperking, omdat de sport laagdrempelig en fysiek niet heel belastend is. Daarnaast is tafeltennis ook geschikt voor rolstoelers. Nederland is wereldwijd een voorloper op het gebied van ‘paratafeltennis’. Op de Paralympische Spelen wint Nederland steevast een aantal (gouden) medailles. SVE vindt het bovendien belangrijk om bij te dragen aan het sportaanbod voor Utrechters met een beperking.

De trainingen bij SVE worden aangeboden in samenwerking met zorgorganisatie Reinaerde, De Hoogstraat Revalidatie en Harten voor Sport. Voor slechts 108 euro per jaar kan men elke dinsdagmiddag komen trainen. Ook een keer meedoen? Stuur dan een mailtje naar info@ttvsve.nl.

Het paratafeltennis bij SVE is ook al een aantal maal onder de aandacht gebracht door verschillende media. Bekijk het artikel in De Utrechtse Internet Courant.

Als je lid wilt worden van SVE stuur dan een mail naar info@ttvsve.nl met de volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, email en het soort lidmaatschap (zie de verschillende lidmaatschappen hieronder)

De verschillende lidmaatschappen:

  • Seniorlid, competitiegerechtigd: 246 euro*
  • Seniorlid, trainen en vrij spelen: 192 euro
  • Jeugdlid, competitiegerechtigd: 192 euro*
  • Jeugdlid, trainen en vrij spelen: 156 euro
  • 50+ (alleen maandagochtend, woensdagmiddag en vrijdagochtend): 150 euro
  • Tafeltennissers met een beperking (alleen op dinsdagmiddag): 114 euro
  • Donateur / niet spelend lid: 50 euro

Deze bedragen gelden met ingang van 01-07-2024. Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 10,-.

U-PAS

U-pas houders kunnen het budget van de U-pas gebruiken om de contributie (gedeeltelijk) te betalen. Boven de 18 jaar is het budget beperkt tot 120 euro.

U-pas aanvragen

U-pas aanvragen

De jaarcontributie is vooruit verschuldigd. Als je gedurende het jaar lid wordt, zal de contributie naar evenredigheid worden berekend. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni, opzeggen kan per half jaar. Opzeggingen moeten dan ook vóór 31 december of 30 juni ontvangen zijn.

  • De jaarcontributie is inclusief de bondscontributie, deze wordt door SVE afgedragen aan de Nederlandse Tafeltennisbond.
  • Jeugdlid ben je als je op 1 juli van het huidige kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebt.

Privacy Policy
Tafeltennisvereniging SVE hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacy Policy document geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Ron van der MaarelParatafeltennis