Logo van tafeltennisvereniging SVE

Nieuw bestuur verkozen tijdens ALV

Deel dit artikel

In Nieuws, geschreven door Jasper GraaffLaat een reactie achter

Het was weer een succesvolle ALV gisteravond. Veel betrokken leden waren afgekomen op de uitnodiging om het nieuwe bestuur te verkiezen en de Visie 2020 aan te horen. Uiteindelijk besloot de ALV de Visie 2020 te ratificeren en het nieuwe bestuur te verkiezen. Jasper Graaff is verkozen als nieuwe voorzitter, Anton Boonen als secretaris, Lauri Bakker als penningmeester, Ron van der Maarel als bestuurslid Communicatie en Wouter Dubois als bestuurslid Technische Zaken. Arno Luc Ackermann (voorzitter), Robbert Bod en Jan Bruins hebben hun bestuursfunctie neergelegd en gaan door als manager van één van de onderliggende commissies

Tijdens de ALV hebben we als bestuur nog eens benadrukt hoe goed het gaat met SVE, maar hoe slecht het tegelijkertijd gaat met tafeltennis in het algemeen. Steeds minder mensen zijn lid van een tafeltennisvereniging, vooral onder jeugd is er sprake van een dramatische terugloop. Omdat dit uiteindelijk ook zijn weerslag zal hebben – en gedeeltelijk al heeft – op SVE en onze leden én omdat we de potentie van SVE volledig willen benutten, heeft het bestuur de ambitie uitgesproken zoveel mogelijk te willen doen om deze negatieve spiraal om te keren. SVE is een grote vereniging met een eigen gebouw, een behoorlijke financiële armslag en veel betrokken vrijwilligers. De komende jaren willen we deze middelen in gaan zetten om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met tafeltennis en lid te maken van SVE. De nadruk zal daarbij liggen bij werving én behoud van jeugd, 50 plussers en sporters met een beperking. De doelstelling voor 2020 is om te groeien naar minimaal 275 leden, met behoud van de identiteit van SVE. We willen een bloeiende, gezellige vereniging blijven c.q. nog meer worden, voor en door alle leden.

Het bestuur heeft uitgelegd dat de inzet en betrokkenheid van alle leden nodig is om de plannen uit te werken en de doelstellingen te realiseren. Er is onder andere een Vrijwilligerscommissie opgericht, die de leden moet gaan mobiliseren om zich in te zetten als vrijwilliger. Ontzettend blij waren we dan ook dat er direct drie leden waren die zich bij de manager van deze commissie (Luc) hebben aangemeld om te helpen. Een andere voor de toekomst zeer belangrijke commissie die is opgericht is de Jeugdcommissie, die ervoor moet gaan zorgen dat jeugdleden het nog leuker gaan vinden bij SVE. We zijn hard op zoek naar, onder meer, ouders van jeugdleden die zich voor deze commissie in willen gaan zetten.

De ALV heeft het bestuur verzocht nog eens goed na te denken over het voorstel om een vrijwilligersbijdrage van 20 euro in te voeren, voor de leden die geen vrijwilligerswerk willen doen. Het bestuur wil dat alle leden zich ervan bewust zijn dat je bij een vereniging als SVE niet alleen kunt consumeren, maar de ALV sprak haar zorgen uit over het middel van een vrijwilligersbijdrage. Haal je hiermee het beoogde doel of stoot je juist leden af? Besloten is de bijdrage vooralsnog niet in te voeren. Meer valt te lezen in de voorlopige notulen.

Als nieuw bestuur hebben we veel energie gekregen van de ALV en we hebben ontzettend veel zin om hard te blijven werken aan onze prachtige vereniging. We zijn ervan overtuigd dat we de gestelde doelen gaan halen. SVE zal in 2020 de grootste en gezelligste tafeltennisvereniging van Nederland zijn, voor en door alle leden! Op naar een nog mooiere toekomst.

notulen-algemene-ledenvergadering-sve-2016

 

 

 

Jasper GraaffNieuw bestuur verkozen tijdens ALV

Laat een reactie achter