SVE is als vereniging afhankelijk van vrijwilligers. De vereniging wordt geleid door een onbezoldigd bestuur, die de commissies aansturen. Op deze pagina een overzicht van het bestuur en de commissies.

Het Bestuur

Voorzitter: Jasper Graaf

Jasper werd in 2007 lid en raakte al snel verknocht aan SVE. In 2008 trad hij toe tot het bestuur als wedstrijdsecretaris en langzaam maar zeker is hij steeds meer gaan doen voor de vereniging. Jasper zorgt bijvoorbeeld al jaren voor de communicatie naar leden via de website en via mailings. Jasper is op de ALV van oktober 2016 verkozen tot voorzitter. Het is zijn verantwoordelijkheid de Visie 2020 in praktijk te gaan brengen.

Secretaris en evenementen: Jan Bruins

Erelid Jan Bruins ofwel ‘The Gothfather’ is er al vrijwel bij zolang SVE bestaat. Sinds hij het qua werk wat rustiger aan doet heeft hij de secretaris taak op zich genomen en leidt hij de evenementen commissie.
De Evenementencommissie organiseert o.a. de Clubkampioenschappen, feestavonden, tripjes naar het buitenland, de Playbackshow etc.

 

Lauri2

Penningmeester: Lauri Bakker

Lauri is vrijwel onmisbaar geworden voor SVE en Dombo. Per 1 juli 2011 is zij toegetreden tot het bestuur van SVE als penningmeester. Lauri doet de barkinkopen en staat vrijwel elke woensdag- en donderdagavond (Dombo-avond) achter de bar.

 

Technische zaken: Wouter DuboisWouter

Als exponent van de jeugdopleiding van SVE en echte Utrechter is Wouter al een tijd bekend met en bij SVE. Toen de club vers bloed zocht voor het bestuur wierp hij zich meteen op als kandidaat. Wouter is in het bestuur het verlengstuk van de Technische Commissie en is daarnaast actief als trainer, jeugdbegeleider, Twitteraar en stukjesschrijver

 

Communicatie & Sponsoring: Ron van der Maarel

Ron kwam eind 2013 toevallig een keer bij SVE en sindsdien is hij er niet meer weg te slaan. Al vrij snel werd hij betrokken bij de medio 2014 opgerichte sponsorcommissie, als vertegenwoordiger waarvan hij per oktober 2015 ook plaatsneemt in het Bestuur. Ron is naast bestuurslid ook onze ‘ledenknuffelaar’, die alle nieuwe leden verwelkomt en zich thuis laat voelen bij SVE.

Vrijwilligers: Melanie van Berkum

De belangrijkste taak binnen het bestuur ligt bij Melanie.
Een vereniging kan namelijk niet functioneren zonder de inzet van vrijwilligers. We zijn blij dat Melanie sinds 2018 deze taak op zich genomen heeft. Melanie speelt daarnaast ook nog competitie bij de dames.

 

 

Commissies

Technische Commissie

De Technische Commissie zorgt ervoor dat er trainers voor de verschillende groepen staan, bewaakt de kwaliteit van die trainers, zorgt voor de teamindelingen etc. De Commissie wordt voorgezeten door bestuurslid Wouter Dubois en alle trainers maken er deel vanuit. Belangrijk lid van de commissie is tevens Folkert Schuurman, de Wedstrijdsecretaris Senioren (hier op de foto).

Barcommissie

Bij SVE staat de gezelligheid voorop en dat betekent dat het nog wel eens laat wordt. Uiteraard heb je dan leden nodig die iedereen van een natje en een droogje voorzien en de boel netjes achterlaten. Veel van onze leden nemen gelukkig regelmatig plaats achter de bar! Manager van de barcommissie is Timeas Schim van der Loeff (foto). Hij regelt de bezetting van de bar en zorgt ervoor dat alles naar wens verloopt. Penningmeester/bestuurslid Lauri Bakker zorgt voor de barinkopen.

Commissie gebouw

Onmisbaar voor een vereniging met een eigen accommodatie zijn vrijwilligers die het gebouw onderhouden. SVE prijst zich dan ook meer dan gelukkig met de aanwezigheid van Ben van Alphen. Begin jaren ’90 heeft hij zelf meegebouwd aan ons gebouw en sindsdien is hij onze trouwe klusjesman, die vrijwel elk weekend te vinden is bij SVE om het gebouw te onderhouden en verbeteren. Hij krijgt daarbij hulp van zijn trouwe kompaan Mike Verhoeff. Oud-bestuurslid Robbert Bod is manager van de commissie: hij regelt de financiën omtrent het gebouw, bewaakt de lange termijn en stuurt Ben en Mike waar nodig aan. Op de foto’s respectievelijk Robbert en Ben.

Evenementencommissie

De Evenementencommissie bestaat uit Jan Bruins, Timeas Schim van der Loeff, Clemens Aarendonk, Laura Daatzelaar, Marco Lubbers en Bernie Roelofs. Timeas en Jan verzorgen de planning van de evenementen. Clemens heeft zitting in de commissie namens de 50+ groep en gezamenlijk organiseren de commissieleden toernooien, feestavonden, buitenlandse trips, wervingsbijeenkomsten en nog allerlei (bij)zaken die het lid zijn bij SVE extra aantrekkelijk maken. Voor de uitvoering zijn er nog diverse leden nauw bij de commissie betrokken, zoals Amber van Dorp, Remco Haring en Jasper Graaff.

 

Jasper GraaffHet Bestuur & de Commissies