SVE is als vereniging afhankelijk van vrijwilligers. De vereniging wordt geleid door een onbezoldigd bestuur, die de commissies aansturen. Op deze pagina een overzicht van het bestuur en de commissies.

Het Bestuur

Voorzitter: Jasper Graaf

Jasper werd in 2007 lid en raakte al snel verknocht aan SVE. In 2008 trad hij toe tot het bestuur als wedstrijdsecretaris en langzaam maar zeker is hij steeds meer gaan doen voor de vereniging. Jasper zorgt bijvoorbeeld al jaren voor de communicatie naar leden via de website en via mailings. Jasper is op de ALV van oktober 2016 verkozen tot voorzitter. Het is zijn verantwoordelijkheid de Visie 2020 in praktijk te gaan brengen.

Secretaris en evenementen: Jan Bruins

Erelid Jan Bruins ofwel ‘The Gothfather’ is er al vrijwel bij zolang SVE bestaat. Sinds hij het qua werk wat rustiger aan doet heeft hij de secretaris taak op zich genomen en leidt hij de evenementen commissie.
De Evenementencommissie organiseert o.a. de Clubkampioenschappen, feestavonden, tripjes naar het buitenland, de Playbackshow etc.

 

Lauri2

Penningmeester: Lauri Bakker

Lauri is vrijwel onmisbaar geworden voor SVE en bridgeclub Dombo. Per 1 juli 2011 is zij toegetreden tot het bestuur van SVE als penningmeester. Lauri doet de barkinkopen en staat vrijwel elke donderdagavond (Dombo-avond) achter de bar.

 

Technische zaken: Jacob ten Have

Jacob is al ruim 15 jaar lid van SVE. Hij heeft zich in die tijd ontwikkeld tot een vooraanstaand trainer binnen de Nederlandse tafeltenniswereld. Hoewel hij op dit moment niet meer als zodanig actief is, blijft zijn interesse uitgaan naar de vele facetten die een rol spelen bij het beter presteren. Sinds de ledenvergadering van november 2019 heeft hij Wouter Dubois opgevolgd als bestuurslid Technische Zaken.

Vrijwilligers: Melanie van Berkum

Een zeer belangrijke taak binnen het bestuur ligt bij Melanie.
Een vereniging kan namelijk niet functioneren zonder de inzet van vrijwilligers. We zijn blij dat Melanie sinds 2018 deze taak op zich genomen heeft. Melanie speelt daarnaast ook nog competitie bij de dames.

 

 

Commissies

Technische Commissie

De Technische Commissie zorgt ervoor dat er trainers voor de verschillende groepen staan, bewaakt de kwaliteit van die trainers, zorgt voor de teamindelingen etc. De Commissie wordt voorgezeten door bestuurslid Jacob ten Have en alle trainers maken er deel vanuit. Belangrijk lid van de commissie is tevens Folkert Schuurman, de Wedstrijdsecretaris Senioren (hier op de foto).

Barcommissie

Bij SVE staat de gezelligheid voorop en dat betekent dat het nog wel eens laat wordt. Uiteraard heb je dan leden nodig die iedereen van een natje en een droogje voorzien en de boel netjes achterlaten. Veel van onze leden nemen gelukkig regelmatig plaats achter de bar! Hoofd van de barcommissie is Laura Daatzelaar. Laura regelt de bezetting van de bar en zorgt ervoor dat alles naar wens verloopt. Penningmeester/bestuurslid Lauri Bakker zorgt voor de barinkopen.

De commissie heeft dringend behoefte aan nieuwe leden. Ook mensen die af en toe achter de bar willen staan zijn meer dan welkom!

 

Commissie gebouw

Onmisbaar voor een vereniging met een eigen accommodatie zijn vrijwilligers die het gebouw onderhouden. SVE prijst zich dan ook meer dan gelukkig met de aanwezigheid van Ben van Alphen. Begin jaren ’90 heeft hij zelf meegebouwd aan ons gebouw en sindsdien is hij onze trouwe klusjesman, die vrijwel elk weekend te vinden is bij SVE om het gebouw te onderhouden en verbeteren. Hij krijgt daarbij hulp van zijn trouwe kompaan Mike Verhoeff. Oud-bestuurslid Robbert Bod is manager van de commissie: hij regelt de financiën omtrent het gebouw, bewaakt de lange termijn en stuurt Ben en Mike waar nodig aan. Op de foto’s respectievelijk Robbert en Ben.

Evenementencommissie

De Evenementencommissie bestaat uit Jan Bruins, Timeas Schim van der Loeff, Laura Daatzelaar, Marco Lubbers en Bernie Roelofs. Timeas en Jan verzorgen de planning van de evenementen. Gezamenlijk organiseren de commissieleden toernooien, feestavonden, buitenlandse trips, wervingsbijeenkomsten en nog allerlei (bij)zaken die het lid zijn bij SVE extra aantrekkelijk maken. Voor de uitvoering zijn er nog diverse leden nauw bij de commissie betrokken, zoals Amber van Dorp, Remco Haring en Jasper Graaff.

 

Vrijwilligerscommissie

Melanie van Berkum, Allannah de Roos en Remco Haring maken deel uit van de vrijwilligerscommissie, terzijde gestaan door Pim de Weijer voor de schoonmaakwerkzaamheden. Zij moeten het vrijwilligersbeleid binnen SVE stroomlijnen. Hoewel SVE niet mag klagen wat betreft hoeveelheid vrijwilligers is er altijd een tekort. Als we als volwassen vereniging de toekomst in willen gaan zijn er op diverse terreinen vrijwilligers nodig. We nodigen dan ook iedereen die iets voor de vereniging wil doen uit om contact op te nemen.

 

50+ commissie

De laatste jaren is het aandeel 50-plussers binnen SVE aanzienlijk toegenomen. Op maandag, woensdag en vrijdag kan er overdag getafeltennist worden. Andrea Lehr, Josje Rovekamp en Piet van Leeuwen leiden een en ander in goede banen.

 

Ad hoc-commissies

Verder zijn er op dit moment 2 tijdelijke commissies actief: de verbouwingscommissie en de financiele commissie.

Jasper GraaffHet Bestuur & de Commissies