SVE is als vereniging afhankelijk van vrijwilligers. De vereniging wordt geleid door onbezoldigde bestuursleden, die de commissies aansturen. Op deze pagina een overzicht van het bestuur en de commissies.

Het Bestuur

Voorzitter en vrijwilligerszaken: Melanie van Berkum

Sinds de Ledenvergadering van 11 januari 2021 vervult Melanie de rol van voorzitter van SVE. Daarnaast behartigt zij ook de post Vrijwilligerszaken. Melanie heeft tafeltennis geleerd in Woerden en speelt sinds 2014 bij SVE. Ze komt uit in het eerste damesteam in de 1e divisie.

 

Secretaris en evenementen: Jan Bruins

Erelid Jan Bruins ofwel ‘The Gothfather’ is al bijna een halve eeuw lid van SVE . Sinds hij het qua werk wat rustiger aan doet heeft hij de taak van secretaris op zich genomen. Verder leidt hij de Evenementencommissie.
Deze commissie organiseert o.a. de Open Utrechtse, de clubkampioenschappen, feestavonden, tripjes naar het buitenland etc.

 

Lauri2

Penningmeester: Lauri Bakker

Lauri is een onmisbare kracht bij SVE en ook bij huurder bridgeclub Dombo. Per 1 juli 2011 is zij toegetreden tot het bestuur als penningmeester. Lauri doet verder de barkinkopen en staat vrijwel elke donderdagavond (Dombo-avond) achter de bar. En last but not least geeft zij samen met Ben van Alphen leiding aan de verbouwing van het clubgebouw.

                                           Technische Zaken: Ole Baek

Ole, aAfbeeldingsresultaat voor ole baekfkomstig uit Denemarken, is sinds 2009 lid van SVE. Hij is een echte liefhebber van de tafeltennissport, hetgeen hij niet alleen achter de tafel demonstreert, maar sinds januari 2021 ook als bestuurslid en voorzitter van de Commissie Technische Zaken. Deze Technische Commissie regelt o.a. de trainingen en de teamsamenstelling.

 

Ruben van den Hoven

Communicatie en sponsoring: Ruben van den Hoven

Ruben is sinds januari 2021 belast met Communicatie en Sponsoring. Hij probeert nieuwe leden zich snel thuis te laten voelen. Ook onderhoudt hij externe contacten en verder zorgt hij met zijn commerciële achtergrond voor allerlei financiële voordeeltjes voor de vereniging.

Commissies

Technische Commissie

De Technische Commissie zorgt ervoor dat er trainers voor de verschillende groepen staan, bewaakt de kwaliteit van die trainers, zorgt voor de teamindelingen etc. De Commissie bestaat uit bestuurslid Ole Baek en Peter Marijn. Ook de trainers maken er deel vanuit + degenen die de teamindeling maken. Belangrijk lid  is Folkert Schuurman, de Wedstrijdsecretaris Senioren (hier op de foto).

Barcommissie

Bij SVE staat de gezelligheid voorop en dat betekent dat het nog wel eens laat wordt. Uiteraard heb je dan leden nodig die iedereen van een natje en een droogje voorzien en de boel netjes achterlaten. Veel van onze leden nemen gelukkig regelmatig plaats achter de bar! Hoofd van de barcommissie is Laura Daatzelaar. Laura regelt de bezetting van de bar en zorgt ervoor dat alles naar wens verloopt. Onlangs is ook Michiel Westerveld toegetreden tot de Barcommissie. Penningmeester/bestuurslid Lauri Bakker zorgt voor de barinkopen.

De commissie kan nog versterking gebruiken. Ook mensen die af en toe achter de bar willen staan zijn meer dan welkom!

Commissie gebouw

Onmisbaar voor een vereniging met een eigen accommodatie zijn vrijwilligers die het gebouw onderhouden. SVE prijst zich dan ook meer dan gelukkig met de aanwezigheid van Ben van Alphen. Begin jaren ’90 heeft hij zelf meegebouwd aan ons gebouw en sindsdien is hij onze trouwe klusjesman, die vrijwel elk weekend te vinden is bij SVE om het gebouw te onderhouden en verbeteren. Hij krijgt daarbij hulp van zijn trouwe kompaan Mike Verhoeff. Oud-bestuurslid Robbert Bod is manager van de commissie: hij regelt de financiën omtrent het gebouw, bewaakt de lange termijn en stuurt Ben en Mike waar nodig aan. Op de foto’s respectievelijk Robbert en Ben.

Evenementencommissie

De Evenementencommissie bestaat uit Jan Bruins, Timeas Schim van der Loeff, Laura Daatzelaar, Marco Lubbers en Bernie Roelofs. Timeas en Jan verzorgen de planning van de evenementen. Gezamenlijk organiseren de commissieleden toernooien, feestavonden, buitenlandse trips, wervingsbijeenkomsten en nog allerlei (bij)zaken die het lid zijn bij SVE extra aantrekkelijk maken. Voor de uitvoering zijn er nog diverse leden nauw bij de commissie betrokken, zoals Amber van Dorp, Remco Haring en Jasper Graaff.

Vrijwilligerscommissie

Melanie van Berkum, Allannah de Roos en Remco Haring maken deel uit van de vrijwilligerscommissie, terzijde gestaan door Pim de Weijer voor de schoonmaakwerkzaamheden. Zij moeten het vrijwilligersbeleid binnen SVE stroomlijnen. Hoewel SVE niet mag klagen wat betreft hoeveelheid vrijwilligers is er altijd een tekort. Als we als volwassen vereniging de toekomst in willen gaan zijn er op diverse terreinen vrijwilligers nodig. We nodigen dan ook iedereen die iets voor de vereniging wil doen uit om contact op te nemen.

50+ commissie

De laatste jaren is het aandeel 50-plussers binnen SVE aanzienlijk toegenomen. Op maandag, woensdag en vrijdag kan er overdag getafeltennist worden. Andrea Lehr, Josje Rovekamp en Piet van Leeuwen leiden een en ander in goede banen.

 

Jasper GraaffHet Bestuur & de Commissies