SVE vindt het belangrijk om een veilig sportklimaat te bieden voor haar leden. We willen een vereniging zijn waar iedereen zich veilig en op zijn gemak voelt. In het clubgebouw, maar ook bij competitiewedstrijden en toernooien. Als er toch iets vervelends gebeurt en je dit niet zelf kan of durft te bespreken en op te lossen, kun je bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) om hulp vragen. Voor SVE zijn Anton Boonen en Sascha Kwakernaak de VCP’s. Zij hebben via NOC*NSF de opleiding tot VCP gevolgd.

De VCP’s zijn binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor alle sporters, ouders van leden, toeschouwers, vrijwilligers en bestuursleden die vragen of opmerkingen hebben over grensoverschrijdend gedrag of een incident willen melden. Je kunt daarbij aan van alles denken, bijvoorbeeld: discriminatie, agressie, seksuele intimidatie, negatieve opmerkingen over je geaardheid, geweld of pesten.

Heb je vragen over grensoverschrijdend gedrag of wil je een incident melden, volg dan de volgende stappen:

  1. Je belt of mailt Anton en/of Sascha en vertelt dat je wilt praten.
  2. Anton of Sascha maakt zo snel mogelijk een afspraak met je voor een gesprek.
  3. Samen met jou wordt gekeken wat er aan gedaan kan worden.
  4. Daarna doet Anton of Sascha een (anonieme) melding bij het bestuur.
  5. Het bestuur kan dan actie ondernemen om de situatie op te lossen.

Ook als je twijfelt of je met je vraag bij de VCP op de juiste plek bent, kun je dit met de VCP bespreken.

Voorkomen is beter dan genezen

De VCP is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij de VCP kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Sascha

(Seksueel) grensoverschrijdend gedrag komt bij vrijwel alle sportclubs voor. Ook iets wat onschuldig lijkt kan bij een ander intimiderend overkomen. Als aanspreekpunt wil ik alle betrokkenen bij de vereniging aansporen om grensoverschrijdende incidenten te melden, zodat we daar een goed beleid op kunnen maken en alle leden, ongeacht leeftijd, sekse en afkomst zich veilig voelen binnen de sportclub.

Anton

“Ik vind het ontzettend belangrijk dat leden zich veilig voelen binnen de club. Vertrouwen, veiligheid en rekening houden met elkaar zijn voor mij kernwaarden waarvoor ik me in mijn rol als vertrouwenscontactpersoon wil inzetten.”

Heb je vragen of wil je een incident melden? Neem dan contact op met Anton (svevcp_anton@hotmail.com) en/of Sascha (svevcp_sascha@hotmail.com).

NOC*NSF

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, of twijfels om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen via 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

NTTB 

Je kunt ook, als je dat prettiger vindt, meteen contact opnemen met de VCP van de tafeltennisbond: Inge Schultze 06-48171726.

Hoe vertrouwelijk is de VCP?

De gesprekken tussen jou en de VCP zijn vertrouwelijk. Andere personen worden daar niet van op de hoogte gesteld tenzij jij daar zelf toestemming voor geeft.

Overleg tussen de VCP en het bestuur van de vereniging speelt een belangrijke rol bij de oplossing van het incident. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar leden, de VCP zal in alle gevallen waarin hij/zij kennisneemt van een incident in het kader van grensoverschrijdend gedrag dit geanonimiseerd met het bestuur moeten bespreken. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid niet geschonden terwijl het bestuur kan beoordelen of en hoe zij moet handelen. Wanneer het bestuur echt niet zonder nadere informatie kan handelen, zal zij de VCP om die informatie vragen, waardoor de vertrouwelijkheid (deels) wordt opgeheven. Ook is de vertrouwelijkheid begrensd wanneer de veiligheid van een of meerdere leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit.

De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de VCP aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Meldplicht

Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie (artikel 3) bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle (64) sportbonden die voor seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten, waaronder de NTTB. Meldingen bij de aanklager van ISR, zoals beschreven in artikel 3, verlopen via de VCP van de bond.

De meldplicht houdt het volgende in:

  • Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is of is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Ook wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.
  • ‘Gewone’ leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

Waar is de VCP niet voor?

De VCP is geen ‘probleemoplosser’ binnen SVE. De VCP doet geen uitspraken in geval van een meningsverschil, zoals bijvoorbeeld over de inhoud van de trainingen of de opstellingen. Ook bemoeit de VCP zich niet met inhoudelijke procedures. Hiervoor is het bestuur verantwoordelijk.

De rol van de VCP is anders dan de rol van een vertrouwenspersoon. De rol van de VCP is vooral procedureel adviserend van aard. De VCP zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de vereniging.

Wouter DuboisVertrouwenscontactpersoon