Logo van tafeltennisvereniging SVE

Uitnodiging ALV 12 oktober

Deel dit artikel

In Nieuws, geschreven door Jasper GraaffLaat een reactie achter

Alle leden van SVE hebben gisteren per e-mail de uitnodiging voor de ALV van 12 oktober ontvangen. Het wordt een belangrijke ALV, dus zorg dat je erbij bent. Zo staat de verkiezing van een nieuwe voorzitter op de agenda en het aftreden van drie van de huidige acht bestuursleden. Het beoogde nieuwe bestuur, bestaande uit vijf leden, zal haar Visie 2020 presenteren en toelichten. Daarnaast zal er worden gestemd over het voorstel van het bestuur om een verplichte vrijwilligersbijdrage van 12 uur per jaar of 20 euro per jaar (afkoop) in te stellen.

Hieronder de volledige agenda. Tot 12 oktober, 20.30 uur bij SVE.

AGENDA

1. Opening en berichten van verhindering.
2. Mededelingen.
3. Notulen van de vorige ALV op 21 oktober 2015.
4. Jaarverslagen over 2015 / 2016.
5. Verslag Kascommissie door Erik vd Wurff & Max Jonkers en verkiezing nieuwe Kascommissie.
6. Begroting 2016 / 2017.
7. Bespreking visie SVE 2020.
8. Verkiezing bestuursleden:

– Arno Luc Ackermann (Nu Algemene Zaken/Voorzitter) is aftredend en stelt zich niet verkiesbaar.
– Jasper Graaff (Nu competitie zaken & Digitale Communicatie) is aftredend en stelt zich verkiesbaar voor de portefeuille Algemene Zaken/Voorzitter.
– Anton Boonen (Nu Secretariaat) is aftredend en stelt zich herkiesbaar voor de portefeuille Secretariaat.
– Lauri Bakker (Nu Penningmeesterschap) gaat haar tweede jaar in.
– Wouter Dubois (Nu Technische Zaken) gaat zijn tweede jaar in.
– Ron van der Maarel (Nu Sponsoring & Marketing) is aftredend en stelt zich verkiesbaar voor de portefeuille Sponsoring & Communicatie.
– Robbert Bod (Nu penningmeester TTP en zonder portefeuille SVE) is aftredend en stelt zich niet verkiesbaar.
– Jan Bruins (Nu Evenementen) is aftredend en stelt zich niet verkiesbaar.

9. Voorstel voor vrijwilligersbijdrage (12 uur vrijwilligerswerk of bijdrage van 20 euro)
10. Voorstel om de contributie per 1 juli 2017 te kunnen verhogen met maximaal 3%.
11. Rondvraag en sluiting.

Eventuele tegenkandidaten, voorgedragen door minimaal vijf leden, kunnen zich tot 48 uur voor de vergadering schriftelijk melden bij de secretaris.

De jaarverslagen liggen een week voor de ALV ter inzage in onze kantine.

Jasper GraaffUitnodiging ALV 12 oktober

Laat een reactie achter