Algemene Ledenvergadering 2020

Elke vereniging is verplicht om minimaal 1 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) uit te schrijven. In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het beleid en kunnen de leden hun visie op het beleid naar voren brengen.

De SVE Jaarvergadering vindt in principe plaats in het najaar.
De agenda en jaarstukken worden rond 1 maand voor de vergadering gepubliceerd via deze website. Er kan tijdens de vergadering niet getafeltennist worden.

Wegens corona kon de Jaarvergadering waarin verslag wordt gedaan van het seizoen 2019/2020 en vooruit gekeken wordt naar het seizoen 2020/2021 niet doorgaan in oktober/november 2020. Deze vergadering heeft digitaal plaatsgevonden op maandag 11 januari vanaf 20:30 uur.

Hieronder vind je de notulen van deze vergadering:

20210111 Notulen Algemene Ledenvergadering SVE

 


 

Ron van der MaarelVergaderingen (ALV)