Algemene Ledenvergadering 2020

Elke vereniging is verplicht om minimaal 1 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) uit te schrijven. In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het beleid en kunnen de leden hun visie op het beleid naar voren brengen.

De SVE Jaarvergadering vindt plaats in het najaar (definitieve datum volgt)
De agenda en jaarstukken worden rond 1 maand voor de vergadering gepubliceerd via deze website. Er kan tijdens de vergadering niet getafeltennist worden.

Klik op onderstaande links om de documenten te bekijken van de afgelopen jaren.

Notulen van de vergadering 2018

Financieel verslag over het boekjaar 2018-2019

Jaarverslag van de evenementencommissie 2018-2019

Jaarverslag sponsoring 2018-2019 


 

Ron van der MaarelVergaderingen (ALV)