Elke vereniging is verplicht om minimaal 1 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) uit te schrijven. In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het beleid en kunnen de leden hun visie op het beleid naar voren brengen.

De SVE Jaarvergadering vindt in principe plaats in het najaar. De agenda en jaarstukken worden ruim voor de vergadering gepubliceerd. Er kan tijdens de vergadering niet getafeltennist worden.

 


 

Ron van der MaarelVergaderingen (ALV)