Algemene Ledenvergadering

Elek vereniging is verplicht om minimaal 1 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) uit te schrijven. In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het beleid en kunnen de leden hun visie op het beleid naar voren brengen.

Dit jaar vindt de SVE Jaarvergadering plaats op maandag 21 oktober vanaf 20:00 uur. De agenda en jaarstukken worden rond 1 maand voor de vergadering gepubliceerd via deze website. Er kan tijdens de vergadering niet getafeltennist worden.

Ron van der MaarelVergaderingen